Kvalifikácia

Oprávnenie, kvalifikácia

Technický skušobný ústav stavebný - logo
firmabeles

licencia potvrdzujúca odbornú kvalifikáciu držiteľa